Unizo in beroep tegen Cora


MOESKROEN -- De Unie van Zelfstandige Ondernemers wil een tijdelijke stop op grootschalige shoppingcentra. Dat betekent ook dat de beroepsvereniging protest aantekent tegen de komst van Cora in Estaimpuis (Moeskroen). Deze stad verleende een vergunning voor een nieuw mega-shopping- en ontspanningscentrum. Een Cora-hypermarkt moet er als trekker fungeren. Ook de Waalse zusterorganisatie van Unizo tekende beroep aan. Beide ondernemersorganisaties wijzen op de zeer negatieve weerslag van een mega-shoppingcenter op de bestaande handel in de regio.

,,Bovendien blijkt het project haaks te staan op de ruimtelijke ordening in Vlaanderen en Wallonië'', zegt Unizo. De vereniging bepleitte al eerder ...

Niet te missen