Afrit marktplein wordt niet afgesloten


ZELE -- Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) en andere middenstandsverbonden willen de afrit van het Zeelse marktplein ter hoogte van de Avil Geerincklaan behouden. Zij gaan hiermee in tegen de plannen van het gemeentebestuur, dat de afrit op termijn om veiligheidsreden wou sluiten. Het gemeentebestuur is bereid een toegeving te doen en de afrit open te laten, maar wil er wel het doorgaand verkeer ontmoedigen.

Het Zeelse gemeentebestuur was destijds van oordeel dat door de afrit van het marktplein (H.-Hartplein) af te sluiten er minder doorgaand verkeer zou zijn. Vele autobestuurders gebruiken het plein echter ...