BRUSSELSE POLITIE PLUKT 2.500 SCHOOLVERZUIMERS VAN DE STRAAT

Spijbelaars komen naar Brussel


Het voorbije schooljaar heeft de Brusselse politie in de hoofdstad en Elsene bijna 2.500 minderjarigen tijdens de schooluren gecontroleerd op schoolverzuim. Een op drie was aan het spijbelen. Opvallend: de overgrote meerderheid van de spijbelende jongeren loopt helemaal geen school in Brussel.

De speciale cel Schoolverzuim van de Brusselse politie onderwierp de voorbije tien maanden 2.484 minderjarigen, die tijdens de lesuren op straat slenterden, aan een controle. 731 jongeren hadden geen ...

Niet te missen