Bij de honderdste geboortedag

'Och, ge moet de pieren ook iets gunnen'

'Ge zult nog eindigen op een strobed op een zolder,' had zijn moeder hem gezegd. Hij is geëindigd in de kelder, in het boekenmagazijn van de openbare bibliotheek. Op 20 oktober zou Marnix Gijsen 100 jaar worden.. Hij stierf in 1984. Het is alsof hij zijn werk meenam in zijn graf.

De vrouw kijkt van op de vierde etage door het raam naar buiten. Ze kan in het park haar echtgenoot zien liggen. Zijn hoofd zinkt weg in het modderige grasperk. Hij houdt zijn armen gekruist voor zijn borst.

Politiemannen hebben al een dranghek rondom hem geplaatst.

,,Och, hij is altijd een zonderling man geweest,'' zegt ze.

Iemand heeft zijn snor groen geschilderd.

Zijn buik werd volgeklad met graffiti.

,,Hij kon het zichzelf zo moeilijk maken,'' zegt ze.

Het bronzen borstbeeld ...

Niet te missen