De stad krijgt geregeld vragen over de potentiële onveiligheid van parkeerkuilen en -kelders zoals in het Margarethaplan zijn voorzien. ,,In Gent heeft men in zeven jaar tijd amper één ernstig feit geteld'', relativeert stadsambtenaar Jurgen Goeminne. ,,Nu zie je op de meeste Sint-Niklase pleinen blik staan. Bij een parkeergarage kan je een leuke bovengrond inrichten.''

Bewoners zijn er echter niet gerust in. ,,Ik vrees dat het een half uur tot een uur zal duren eer je de parkeerkuil- of -garage in- of uitrijdt omdat iedereen op hetzelfde ogenblik in het stadscentrum wil zijn'', zegt Puiveldenaar Stefan Vercruyssen. Volgens Goeminne is het niet de bedoeling dat nog zoveel automobilisten de stadskern opzoeken. Volgens de stadsdiensten vond er al overleg plaats tussen schepen van Mobiliteit Urbain Vercauteren (sp.a), schooldirecties en oudercomités om komaf te maken met de chaos aan de scholen.


Stadsbusjes
,,De stad Sint-Niklaas betaalt nu al 50 procent van een busabonnement voor jongeren minder dan 25 jaar oud'', zegt Goeminne.

,,Kinderen worden vanuit Tereken of Driegaaien door hun ouders met de wagen naar de stadskern gevoerd. De bus moet die functie vervangen.''

,,De scholieren op de bus krijgen, betekent echter dat je het moeilijker maakt voor Koning Auto. Vanaf 1 januari pakt Sint-Niklaas uit met een nieuw parkeerplan. Op pleinen mag je vier uur lang parkeren, in woonstraten twee uur en in winkelstraten een half uur om de parkeerrotatie te bevorderen. De Lijn heeft nu al enkele handige stadsbusjes besteld, die eind 2002, misschien voorjaar 2003 door de stadskern toeren. Om het kwartier zou je dan een busje in de binnenstad zien. De Lijn investeert 80 tot 100 miljoen frank (1.983.148 tot 2.478.935 euro), wat een zeer grote inspanning is.''

Sint-Niklaas wil bovendien de Ring verder afwerken. ,,Wij bestuderen een protocol waarin de oostelijke tangent (kant Unigro) zou worden gerealiseerd, maar er moeten nog data op worden gekleefd'', zegt burgemeester Freddy Willockx (sp.a).

,,We moeten overigens eerst bepalen of de voorwaarden voor de stad haalbaar zijn. Voor het stuk tussen rotonde Tuinlaan en spoorweg heeft minister Steve Stevaert (sp.a) ons al gunstig nieuws bezorgd toen hij begin dit jaar in Sint-Niklaas op bezoek was.''