Leve de koning

Nieuwe biografie schetst vleiend portret van Albert II


Koning Albert II is een plichtsbewust, hard werkend man ,,die zeer persoonlijk zijn stempel heeft gedrukt op de overgang van België naar de 21ste eeuw''. Aan lovende woorden geen gebrek in Albert II , de nieuwste koningsbiografie van Christian Laporte, journalist bij de krant Le Soir .

Laporte brengt een verzorgd en volledig overzicht van tien jaar Albert. Maar beklijven doet zijn boek nauwelijks. Is Laporte niet te vleiend? Niet te veel de trouwe hoveling die zijn vorst niet voor het hoofd wil stoten? Dat het boek vrijdag plechtig wordt voorgesteld in de Senaat, is trouwens veelzeggend.

We legden vijf van Laportes stellingen voor aan een kritische waarnemer van het vorstenhuis, aan Pol Van Den Driessche, eerder dit jaar nog mede-auteur van Albert II. Tien jaar koning .

Aangeboden door onze partners

Niet te missen