BRUSSEL (belga)-- Ondanks de slechte economische conjunctuur kent de vastgoedsector voor industriële gebouwen in België geen terugval, maar stagneert ze. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse vastgoedbarometer van DTZ, een van de grote specialisten in vastgoedadvies. De Leopoldswijk is het duurst in Brussel.

Hoewel 48 procent van de managers die DTZ ondervroeg verwacht dat hun resultaten zullen stagneren, zijn er maar weinig van plan om hun vastgoedstrategie te wijzigen.

Slecht tien procent van de ondervraagden overweegt te verhuizen. Meer dan de helft zegt dat de huidige economische vertraging een invloed kan hebben op de oppervlakte die hun onderneming in beslag neemt, maar is niet zinnens nu al maatregelen te treffen. Zestien procent wil de ingenomen oppervlakte effectief inkrimpen en vier procent denkt aan uitbreiding.

Uit de cijfers blijkt volgens DTZ dat de ondervraagden wel degelijk vrezen voor een recessie, maar er nog geen concrete gevolgen aan koppelen.

Van de ondervraagde ondernemingen verwacht 32 procent dat de huur- en vastgoedprijzen zullen stijgen. Dat is zeven procent minder dan een half jaar geleden. Vijfentwintig procent verwacht dalende prijzen. Ze denken dat door de slechte economische conjunctuur het aanbod zal stijgen.

In Brussel wordt het meest betaald in de Leopoldswijk en de rand. Daarna volgen de gedecentraliseerde buurten en de Louizawijk. DTZ verwacht dat ICT-bedrijven die het onder het slechte economische gesternte moeilijk krijgen terug meer naar het centrum zullen trekken.