BRUSSEL -- ,,Als er zich in België overname-opportuniteiten aandienen in de bank- of verzekeringssector, zal Omob die zeker onderzoeken'', zegt directeur-generaal Guy Burton. ,,Maar het is geen noodzaak voor Omob. Want de maatschappij is goed in staat zich op eigen kracht voort te ontwikkelen.''

Omob -- voluit de Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen -- heeft zich sinds enige tijd schoorvoetend gemengd in het fusie- en overnamegeweld in de Belgische financiële sector. De verzekeraar, die eind vorig jaar een einde zag komen aan het samenwerkingsverband met Dexia, stelde zich in juni kandidaat voor de overname van de Bank Nagelmackers, een filiaal van P&V Verzekeringen. Hoewel Omob de hoogste prijs bood, verkoos P&V om de bank te verkopen aan het Nederlandse Delta Lloyd.

Directeur Guy Burton van Omob blijft niet treuren om de gemiste kans. ,,Omob was niet meteen op zoek naar een bank als bijkomend distributiekanaal voor onze verzekeringsproducten'', zegt hij. ,,Wij wilden in de eerste plaats binnen de groep ook bankdiensten kunnen aanbieden aan onze klanten''. Dat doel is inmiddels bereikt. Omob nam immers de Antwerpse Mauretus Spaarbank en de kredietmaatschappij Arfin over en fusioneerde die twee eind september tot Omob Bank. Omob Bank opende al drie nieuwe kantoren, in Hasselt, Luik en Brussel, in de zetels van Omob. ,,Omob Bank is nog klein'', geeft Guy Burton toe. ,,Maar het is een begin. En het is niet onze bedoeling een net van duizend kantoren uit te bouwen''.

De directeur-generaal van Omob erkent evenwel dat de maatschappij nog altijd geïnteresseerd is om een wat grotere bank over te kopen, als er zich een opportuniteit aandient op de Belgische markt.

Omob was tot voor enkele jaren de nummer drie in de Belgische verzekeringssector, na Fortis AG en Royale Belge. Maar door de verschillende fusieoperaties die intussen hebben plaatsgevonden, is de maatschappij enkele plaatsen gezakt en moet ze nu ook KBC en Dexia laten voorgaan. Guy Burton steekt niet weg dat hij Omob graag opnieuw enkele plaatsjes hoger wil loodsen in de rangschikking. Bijvoorbeeld door een overname. Maar Omob is een onderlinge maatschappij die nogal staat op haar sociale rol. Die wil ze ook niet prijsgeven. Maar een alliantie met een andere onderlinge maatschappij, zoals bijvoorbeeld P&V, sluit Burton niet uit. Hij beklemtoont echter dat Omob zich niet als een rover opstelt die onverhoeds zal toeslaan.

,,Omob kan ook op eigen kracht groeien'', stelt Burton. ,,Onze groei is tot dusver altijd bijna uitsluitend interne groei geweest, en daar zijn we trots op.'' De verzekeraar haalde in 2000 een premie-inkomen van 1,67 miljard euro (67,5 miljard frank). ,,In 2001 zullen de premie-ontvangsten ten minste 10 procent hoger liggen'', zegt hij. Die groei is voor een belangrijk stuk afkomstig van de openstelling van Omob voor een ruimer publiek. Traditioneel richtte Omob zich alleen naar de openbare besturen, overheidsinstellingen en ambtenaren. Maar eind vorig jaar brak Omob uit dat zelf opgelegde keurslijf en sindsdien verkoopt de maatschappij verzekeringen aan iedereen, via haar 39 kantoren en via het Internet. De groei van de premieontvangsten, die dit jaar werd gerealiseerd, is vooral te danken aan de grotere verkoop van individuele levensverzekeringen -- het eenvoudige, klassieke ,,First''-product -- en schadeverzekeringen. De maatschappij telt nu meer dan 800.000 klanten.

Guy Burton wijst erop dat Omob, als onderlinge maatschappij met een sociale opdracht, de winstmaximalisatie niet voorop plaatst. Een belangrijk deel van de winst wordt overigens jaarlijks in de vorm van ristorno's teruggegeven aan de leden-aandeelhouders. In dezelfde filosofie overweegt Omob evenmin om de duurdere herverzekeringen -- een gevolg van de terroristische aanslagen in de VS op 11 september -- door te rekenen aan zijn klanten. De meeste andere verzekeringsmaatschappijen hebben beduidende tariefverhogingen in het vooruitzicht gesteld. ,,Wij zien daarvan de noodzaak niet'', zegt Burton. ,,Niet zolang er zich niet een nieuwe ramp voordoet en de prijs van de herverzekering nog een keer fors wordt verhoogd.''