BRUSSEL -- De ombudsman van de banken moet een grotere autonomie krijgen en uitgroeien tot een ombudsman voor de hele financiële sector in ons land, stelt de Belgische Vereniging van Banken (BVB) voor.

De BVB heeft een voorstel klaar om de ombudsman van de banken onafhankelijker te laten werken van de vereniging en zijn werkterrein uit te breiden tot de hele financiële sector.

Er is al overeengekomen dat de ombudsman van de banken -- die klachten onderzoekt van klanten over de banken en probeert een oplossing uit te werken -- ook bevoegd wordt voor klachten over beursvennootschappen en kredietmaatschappijen. Aan de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (BVVO), die een eigen ombudsman heeft, is voorgesteld zich bij het initiatief aan te sluiten, zodat er één ombudsdienst ontstaat voor de hele financiële sector in ons land. De BVVO zal in januari een antwoord geven.

Om de onafhankelijkheid van de ombudsdienst tegenover de banken en andere financiële instellingen te beklemtonen, is aan consumentenorganisaties gevraagd om toe te treden tot het ombudscollege -- dat zich in de eerste plaats over principiële kwesties buigt -- en tot het beheerscomité, dat toeziet op de werking van de ombudsman en het ombudscollege.

De verbruikersorganisatie Test-Aankoop heeft haar medewerking toegezegd en zal een vertegenwoordiger sturen naar het ombudscollege -- dat tot dusver bestaat uit een magistraat, universiteitsprofessor en een oud-bankier -- en naar het beheerscomité.