BRUSSEL (belga) -- De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI, de zogenaamde anti-witwascel) verwacht dat ze bij de invoering van de euro meer meldingen van financiële instellingen zal binnenkrijgen over vermoedelijke witwaspraktijken.

CFI-voorzitter Jean Spreutels zei dit gisteren naar aanleiding van de voorstelling van het achtste jaarverslag van de CFI. Spreutels verwacht niet dat criminelen plots massa's geld zullen proberen wit te wassen. ,,Criminelen zijn geen spaarders. Ze laten het geld rollen'', zegt hij.

,,De witwaspraktijken naar aanleiding van de invoering van de euro zal men vooral moeten zoeken bij de 'gewone' witwasoperaties'', zegt de voorzitter. ,,Het witwassen van zwart spaargeld van de kleine spaarder of ondernemer, het soort fiscale misdrijven dat buiten de bevoegdheden van de CFI valt.'' Toch verwacht de CFI dat de invoering van de euro ook in haar statistieken, zeker in die van haar meldingen, te merken zal zijn.

Banken en financiële instellingen zijn verplicht om ,,verdachte'' geldtransacties te melden bij de CFI. Jaar na jaar stijgt dat aantal meldingen. Op dit ogenblik zijn het er 909 per maand. In de periode van 1 juli 2000 tot 30 juni 2001 ontving de cel 10.902 meldingen van verdachte verrichtingen. Daarvan werden 2.066 dossiers gemaakt, waarvan er 930 werden overgemaakt aan de parketten (met daarin verwerkt 5.891 meldingen).

Vroeger had tot tachtig procent van de witwaspraktijken die de CFI ontdekte, te maken met drugsgeld. In de 3.513 dossiers die tussen de oprichting van de cel, in december 1993, en 30 juni 2001 aan de parketten werden doorgespeeld, maken de dossiers over het witwassen van drugsgeld echter niet langer de meerderheid uit (momenteel 1.697 dossiers of 48,3 %).

De dossiers die de cel sinds haar oprichting aan de parketten doorspeelde, hebben betrekking op 7,1 miljard euro (286,413 miljard frank) witgewassen geld. De cel merkt op dat de parketten het steeds moeilijker hebben om de dossiers binnen een redelijke termijn voor de rechter te brengen. Maar voorzitter Spreutels hoopt dat de nieuwe wetgevende initiatieven -- zoals de Centrale Dienst voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring, de bescherming van getuigen en de omkering van de bewijslast -- een positief effect zullen hebben op de vervolging van witwaspraktijken. ,,Er worden in België trouwens nog altijd meer witwaspraktijken voor de rechter gebracht dan in het buitenland'', benadrukt hij.