Billijke vergoeding vanaf januari geïnd


De inning van de ,,billijke vergoeding'' wordt om technische redenen uitgesteld tot 1 januari 2002. De billijke vergoeding is het geld dat uitvoerend artiesten krijgen als hun muziek wordt gedraaid in jeugdhuizen of op fuiven.

De beheersmaatschappijen Simim, Uradex en MicroCam zetten alles op alles om de sociaal-culturele sector zo snel mogelijk te informeren over alle aspecten van de billijke vergoeding.Onder het toeziend ...