Loopbanen ter tafel


De federale woordvoerders van de ambtenarenvakbonden zijn gisteren de bekommernissen en de kritiek van hun achterban (DS 29 november) over de nieuwe ,,Copernicaanse'' loopbaan, ter tafel gaan leggen bij de federale minister van Ambtenarenzaken, Luc Van den Bossche (SP.A).

De minister heeft hun kritiek blijkbaar niet ...