De oorlog in onszelf


In 1917 maakte Igor Stravinsky zijn merkwaardige muziektheaterwerk ,,L'Histoire du Soldat'' vooral om pragmatische redenen. Vandaag blijkt zijn partituur zo inspirerend dat De Roovers, Transparant en het Prometheus Ensemble de krachten bundelden om er een nieuwe productie rond te maken. In hun versie wordt het naïeve sprookje over de soldaat die zijn ziel (eigenlijk zijn viool) verkoopt aan de duivel een ontredderende meditatie over geweld en oorlog.

In feite is deze Histoire d'A. geen uitvoering van L'Histoire du Soldat . Van het stuk van Stravinsky en tekstschrijver Charles Ferdinand Ramuz blijft enkel een vage echo van het onderwerp over ...

Niet te missen