Kunstenaarskolonies

Werk uit drie kunstenaarskolonies hangt dit voorjaar bijeen in museum Het Schaakbord in Tervuren. Het zijn Tervuren, Oosterbeek op de Veluwe en Kronberg bij Frankfurt. In die kunstenaarskolonies werkte de invloed van de School van Barbizon door. Op alle genoemde plaatsen zochten kunstenaars in de tweede helft van de negentiende eeuw contact met de natuur, buiten de gangbare academische of romantische conventies om.

Behalve bekende namen uit de groep van Tervuren zoals Hippolyte Boulenger en Isidoor Verheyden, ziet op de tentoonstelling werk van hun buitenlandse collega's. Zo is er uit Nederland bijvoorbeeld ...

Niet te missen