De macht is aan de wormen


BRUSSEL -- Een computervirus is een computerprogramma dat ontworpen is om zich te verspreiden en acties (schadelijk of onschadelijk) uit te voeren. Dat kan gaan van een tekst op het scherm plaatsen, tot het permanent wissen van alle gegevens. Een virus kan je computer binnendringen zonder dat je daarvoor toestemming hebt gegeven en zonder dat je het weet. Virussen zijn parasieten en hebben dus een drager nodig om te overleven en zich voort te planten. Dat kunnen toepassingen zijn voor tekst of spelletjes, diskettes of documenten, bijvoorbeeld een powerpointpresentatie.

Er bestaan 47.000 bekende virussen. Elke dag komen er twee tot vijf bij. Slechts 170 tot 200 virussen zijn echter destructief. Virussen vallen uiteen in drie categorieën. Daarbinnen bestaan veel varianten ...

Niet te missen