Het huidige bestuur van VLD-Nieuw-SP-VCD wil voortaan de politieke vluchtelingen onderdak geven in Hoeselt zelf. Dat nieuws bracht oppositiepartij CVP uit. Volgens burgemeester Stulens (Nieuw) wordt die mogelijkheid overwogen, maar overdrijft de CVP.

Hoeselt heeft net zoals vele andere Vlaamse gemeenten een groot deficiet inzake de opvang van vluchtelingen in het kader van het federaal spreidingsplan. Indien een gemeente de vluchteling onderdak kan aanbieden op eigen grondgebied, dan krijgt de gemeente alle onkosten terug. Als de vluchteling daarentegen geen woning krijgt, valt de tussenkomst van de overheid terug op de helft. Om de kosten te drukken zal de gemeente Hoeselt voortaan de nieuwe politieke vluchtelingen in Hoeselt onderdak aanbieden.

Fons Capiot (CVP):,,Het plan van de gemeente is om alle 106 politieke vluchtelingen naar Hoeselt te halen. Voor dat doel wil de gemeente een woning in de Hoogstraat gebruiken. Als eenmaal de lagere school verhuisd is in Alt-Hoeselt, zullen de oude gebouwen voor dat doel ingericht worden.'' In een pamflet deed de CVP hierover melding aan alle inwoners van Hoeselt.

Burgemeester Annette Stulens is daarover zeer verbolgen.

,,Het vorige bestuur (CVP-VLD) besliste om akkoord te gaan met een toelage van 50% als dat betekende dat de vluchtelingen niet in Hoeselt bleven. Door die beslissing heeft ons OCMW nu een tekort van 12 miljoen dat zal oplopen tot 16 miljoen. Die beslissing is onomkeerbaar voor de vluchtelingen die er nu zijn. De nieuwe vluchtelingen die Hoeselt zal krijgen in de toekomst, zullen we echter wel een woning aanbieden binnen onze grenzen. Het is dus zeker niet zoals de CVP stelt dat er morgen 106 vluchtelingen in Hoeselt wonen.''

Burgemeester Annette Stulens bevestigt dat het complex in de Hoogstraat één van de mogelijke huisvestingen kan zijn voor deze vluchtelingen.