In Koningslo komt er een vaste geluidsmeter om het vliegtuiglawaai te registeren. Dat gebeurt door toedoen van de Vlaamse milieuadministratie, die de geluidsmaatregelen rond Zaventem moet controleren.

Het schepencollege vraagt in Koningslo (of in Kassei) een vast meetpunt te plaatsen om de geluidshinder van overscherende vliegtuigen vast te leggen. De meter kan er komen omdat de milieudiensten van de Vlaamse Gemeenschap, in opdracht van minister Dua, de geluidshinder moeten onderzoeken. In de milieuvergunning van luchthavenexploitant BIAC staat dat het nachtelijke geluid vanaf 1 januari 2002 omlaag moet. Het maximale geluid van een vliegbeweging 's nachts zal vanaf dan 90 dB mogen bedragen. Om deze norm af te dwingen komen er best permanente meetposten in de omgeving van de luchthaven. Koningslo ligt daarvoor ideaal onder de noordelijke vliegroute, de zogenaamde Ronde van Brabant. Samen met de Vlaamse milieudienst zoekt de Vilvoordse naar een geschikte plaats voor de opstelling van deze meetapparatuur. De meter mag zo weinig mogelijk verstoord worden door het geluid van de Brusselse Ring. Door deze samenwerking met de Vlaamse gemeenschap komt er een alternatief meetnet tot stand naast dat van BIAC. Gezien beide wetenschappelijk worden aangepakt kunnen zij vergeleken worden, wat niet het geval is als iedere gemeente afzonderlijk metingen uitvoert. Burgemeester Dehaene had zich onlangs nog tegenstander verklaard van eigen metingen. (TY)