Voor het hof van beroep in Brussel worden vandaag 6 september de pleidooien gehouden in de zaak-Kladaradatsch. De advocaat van de Vlaamse Gemeenschap zegt meer documenten in handen te hebben die kunnen bewijzen dat er een koopovereenkomst bestond tussen de eigenaars en Vlaamse Gemeenschap in hoofde van cultuurminister Bert Anciaux.

Zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap claimen het gewezen cinema-complex te hebben gekocht. De rechter in kort geding in Brussel stelde in april van dit jaar dat ,,de eigendomsverwerving door de Vlaamse Gemeenschap onvoldoende vast staat.'' Tegen die beslissing ging de Vlaamse Gemeenschap in beroep.