Agalev en Ecolo in Sint-Gillis zijn niet blij met het idee van de gemeente om op het Moricharplein camera's te plaatsen. Dit zou na het doodsteken van een jongen op het plein een paar weken geleden door buurtbewoners zijn gesuggereerd en toen door enkele leden van het schepencollege zijn toegezegd.

Camera's zijn volgens de groenen ,,een bijzonder duur en weinig efficiënt middel tegen vandalisme.'' Ze zijn wel verheugd dat het gemeentebestuur de wens uitspreekt om alle gemeenschappen van Sint-Gillis rond de tafel te brengen. Ze betreuren dat het bestuur dit pas overweegt nadat een adolescent omkwam. Ze vragen over zo'n 'bewonersplatform ' een volksraadpleging. (CVS)