Democratie in het onderwijs: leerkrachten en ouders in de clinch

Hoe democratisch is ons onderwijs?

De directie legt op, de leerkracht voert uit, de leerling luistert gedwee, de ouder knarsetandt. Als dat clichébeeld van de hiërarchie in de Vlaamse scholen klopt, dan zou daar vanaf woensdag verandering in moeten komen. Dit schooljaar treedt namelijk het eerste luik van het participatiedecreet in werking, nog een erfenis van de vorige minister van Onderwijs, Marleen Vanderpoorten. Maar dat decreet is een sof, vinden veel mensen op het terrein. ,,We hebben hier al inspraak genoeg, alles loopt op wieltjes.'' Alleen tussen leraars en ouders botert het niet zo best.
Hoe meer ouders betrokken zijn bij wat hun kinderen op school uitvreten, hoe beter die kinderen presteren op school. Betrokkenheid is dan wel veel meer dan mee stemmen op de vergadering van de ouderraad ...