De bewoners van de wijken Kotsbos, Putse Heide, Moer en Het Kamp kunnen bijna op beide oren slapen. De vier veelbesproken zones, volgebouwd met weekendhuisjes, worden omgevormd tot recreatieve woonzones. Daarvoor is enkel een aanpassing van de bpa's (bijzonder plan van aanleg) nodig. Ook voor Schildestrand wordt er intussen nog naarstig naar een oplossing gezocht.

De doorbraak in het dossier van de weekendzones kwam er na een gesprek van burgemeester Yolande Avontroodt (VLD) en schepen Dirk Roosen (VLD) met minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD). Samen kwamen ze overeen de bouwoppervlakte voor bestaande huisjes in de Schildse recreatieve zones uit te breiden.

Ook de nok van elke woning mag voortaan hoger, en er mag een bijgebouw van zo'n negen vierkante meter bijkomen. Met deze maatregelen wordt het gros van de woningen opnieuw legaal.

Aan die regularisatie zijn wel enkele voorwaarden gekoppeld. Zo komt er in de vier woongebieden een zone 30, en worden er milieuvriendelijke wegen en open grachten aangelegd.

Het goede nieuws sijpelt ook stilaan door tot bij de mensen die in de bovengenoemde gebieden wonen. Jan Vandevyver, die een optrekje heeft in Moer, reageert verheugt. ,,Wij hebben hier in 1987 gebouwd. De toenmalige burgemeester, Karel Borstlap, maakte er helemaal geen probleem van. Doe maar op jongens, dat komt wel in orde , zei hij altijd. We waren jong en onervaren, hé. Pas in 1997 toen in sommige gemeenten die heksenjacht op zonevreemde woningen begon, viel onze frank. Oei, we wonen er middenin, dat kan ons ook overkomen .''

Voor Schildestrand wordt er ondertussen verdergewerkt aan een oplossing. ,,Wij gaan die mensen daar zeker niet uitdrijven, voor ons geen bulldozerpolitiek ,'' stelt schepen Roosen de bewoners gerust. ,,Maar dit is een probleem dat al 45 jaar bestaat, en je moet niet verwachten dat wij dat zomaar in één jaar kunnen rechttrekken.''

,,We werken aan een concreet voorstel waarmee we naar die mensen kunnen gaan. Een nieuwe site biedt geen oplossing, want daarmee verplaatst het probleem zich alleen maar. We gaan wel eerst een begrotingswijziging doorvoeren. Met zo'n 15 miljoen hopen we een aantal vervallen panden op te kunnen kopen. Daar kunnen binnen een aantal jaren dan een aantal woningen worden neergepoot,'' besluit Dirk Roosen.  • Op de gemeenteraad werd de begrotingswijziging alvast goedgekeurd. De stemming over de verandering van de bijzondere plannen van aanleg werd verdaagd. Donderdagavond is er om 20 uur een infovergadering in het Dienstencentrum over de toekomst van Schildestrand.