Schrijvers en fotografen over voetbal

Twee goals van Harry Mulisch

Niemand ontkomt dit voorjaar aan het voetbal. Het Letterkundig Museum in Den Haag maakte een tentoonstelling over schrijvers die de bal niet ongenegen zijn. En het Brugse kunstcentrum Oud Sint-Jan presenteert de ,,andere'' kijk van fotografen op het grote volksvermaak.

ONDANKS veel wederzijdse goede wil, blijft het tobben met de verhouding tussen kunst en sport. Dat blijkt althans uit de tentoonstelling Literatuur met een doel. Schrijvers over voetbal in het Letterkundig ...

Niet te missen