BRUSSEL -- Ongeveer één op de vijf Duitsers van meer dan veertien jaar was vorig jaar -- rechtstreeks en/of via aandelenfondsen -- actief op de beurs. In de tweede jaarhelft was er wel sprake van een forse daling, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Deutsches Aktieninstitut (DAI).

Het DAI telde over heel 2001 gemiddeld 12,9 miljoen directe en indirecte aandeelhouders, tegenover 11,8 miljoen in 2000. In het eerste semester begaven zich zelfs 13,4 miljoen Duitsers op de beurs, maar in de tweede jaarhelft zakte dat tot 12,2 miljoen. Het DAI wijst daarbij op de zware terugval van de Neuer Markt, de Duitse beurs voor groeibedrijven die sinds maart 2000 bijna 90 procent van haar waarde heeft verloren.

Opmerkelijk is ook dat het indirecte aandelenbezit -- mensen die uitsluitend via fondsen beleggen -- in 2001 voor het eerst groter was dan het directe en ,,gemengde'' aandelenbezit. Ruim 7,1 miljoen Duitsers (+26,8 procent tegenover 2000) hebben uitsluitend aandelenfondsen, tegenover ruim 3 miljoen (-11,4 procent) die uitsluitend aandelen en 2,6 miljoen (-5,1 procent) die beide in portefeuille hebben. Tegenover 1997 steeg het directe en gemengde aandelenbezit samen met ongeveer 45 procent, terwijl het indirecte aandelenbezit ruim verviervoudigde.

Volgens het DAI toont het toenemende aandelenbezit aan dat de Duitsers ,,beursrijp'' zijn geworden, maar hebben de beleggers pas de jongste maanden geleerd dat ook baisseperiodes deel uitmaken van de ,,aandelencultuur''.

De terugval van het aantal beursadepten in de tweede jaarhelft was vooral uitgesproken in West-Duitsland. In de voormalige DDR bleef het aantal aandelenbezitters gedurende het jaar stabiel op ruim 2 miljoen. Het indirecte aandelenbezit is in het oosten nog meer uitgesproken: ongeveer 74 procent van de beleggende Ossi's doet dat uitsluitend via fondsen, tegenover 52 procent van de Wessi's.

Het DAI merkt ook op dat de intrede van nieuwe aandeelhouders erg conjunctuurgebonden is: in de eerste helft van 2000 -- toen de beurzen hun toppunt bereikten -- waagden 1,2 miljoen Duitsers hun eerste stapjes op de beurs, dubbel zoveel als in het vorige topjaar 1998 en dertig keer meer dan in 1999, toen de Duitse beurs vrij stabiel bleef.

Dat betekent ook dat een grote meerderheid van de ,,nieuwe aandeelhouders'' van de jongste jaren tegen zware verliezen aankijkt. Volgens het DAI bestaat het gevaar dat die ontgoochelde mensen zich uit de beurs terugtrekken. Het instituut dringt bij de banken en de media daarom aan op meer voorlichting over risico's en rendementen op de beurs.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig