Ook zwarte inkomsten tellen mee voor alimentatie


BRUSSEL -- Heel wat landgenoten hebben naast hun officiële inkomsten uit een beroepsactiviteit ook zogenaamde ,,zwarte inkomsten''. Denken we maar aan bepaalde werknemers uit de bouwsector die op zaterdag ,,bijklussen'', aan sommige zelfstandigen die niet al hun inkomsten aangeven, aan leraars die in hun vrije tijd bijlessen geven en de inkomsten daaruit niet aangeven en dergelijke meer. Waar bij sommigen deze zwarte inkomsten eerder beperkt en occasioneel zijn, nemen die bij anderen soms zeer aanzienlijke proporties aan.

De jongste maanden voert de overheid een campagne om te wijzen op de risico's van zwartwerk. Een aspect dat daarbij minder aan bod komt, zijn de risico's van zwartwerk bij echtelijke moeilijkheden. Als diegene die de zwarte inkomsten verwerft, gehuwd is en echtelijke moeilijkheden krijgt, kan het wel eens gebeuren dat in het kader van de procedure die dan wordt gevoerd, de zwarte inkomsten ter sprake komen. De andere echtgenoot roept dan het bestaan ervan in om een hoger bedrag aan alimentatie ...