AMSTERDAM (reuters) -- Een Nederlandse rechtbank heeft gisteren geoordeeld dat Hollandsche Beton Groep zijn aandeelhouders niet optimaal heeft geïnformeerd over de mogelijkheden van een fusie of samenwerking met andere bedrijven. Toch mag de geplande fusie van dochteronderneming HAM met Ballast Nedam van de rechter doorgaan. De Nederlandse bouwonderneming overweegt in beroep te gaan.

De fusie tussen de baggeractiviteiten van Hollandsche Beton Groep (HBG), samengebracht in HAM, en Ballast Nedam kreeg in november vorig jaar eigenlijk al het licht op groen, maar de handelsrechtbank voegde er toen wel aan toe dat ze eerst nog een goed beeld moest krijgen van de manier waarop de Nederlandse bouwonderneming haar aandeelhouders op de hoogte heeft gebracht van de keuze voor Ballast Nedam.

De baggergroep was overigens niet de enige kandidaat-overnemer. Ook Boskalis -- de grootste baggergroep ter wereld -- en Heijmans -- net als HBG een Nederlandse bouwonderneming -- hadden belangstelling. Heijmans bood 780 miljoen euro voor heel HBG, dus niet alleen voor de baggerafdeling. Boskalis had 570 miljoen euro over voor de baggeractiviteiten.

Even leek het erop alsof een biedstrijd op gang zou komen, tot in augustus een rapport werd gepubliceerd over de manier waarop de raad van commissarissen en het management van HBG de verscheidene biedingen op het bedrijf en op de baggerdochter HAM hebben beoordeeld. De onderzoekers concludeerden dat de top van HBG de belangen van de aandeelhouders niet heeft verwaarloosd toen hij ermee instemde om de baggerdivisie te versmelten met die van Ballast Nedam.

Het onderzoek kwam er nadat een groep ontevreden HBG-beleggers naar de rechtbank was gestapt. Ze klaagden dat de top van HBG de bieding van Boskalis had verworpen zonder die serieus te hebben bekeken. Ze vroegen en kregen een blokkering van de fusie tussen de HBG-dochter HAM en Ballast Nedam.

In het rapport wordt de aanpak van de top van HBG niet helemaal goedgepraat. De onderzoekers hebben vastgesteld dat de informatieverstrekking van HBG veel te wensen overliet. De onderzoekers vonden het dan ook de hoogste tijd dat HBG inspanningen levert om het vertrouwen van de aandeelhouders terug te winnen. Het rapport suggereerde onder meer de bijeenroeping van een bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering en de publicatie van een beleidsnota waarin HBG zijn strategie uit de doeken doet.

Maar Boskalis en Heijmans lieten het daar niet bij en overwogen om een gezamenlijk vijandig bod uit te brengen. Als dat zou lukken, zou Heijmans nadien de HAM overnemen van Boskalis. Uiteindelijk kwam het niet zover, maar intussen had de rechtbank de geplande fusie wel geblokkeerd in afwachting van een nieuw onderzoek naar de aanpak van HBG.

De rechtbank van koophandel in Amsterdam heeft gisteren geoordeeld dat de aanpak van Hollandsche Beton Groep inderdaad verkeerd was. De onderneming bracht haar aandeelhouders niet op de hoogte van haar plannen voor een gedeeltelijke fusie met Ballast Nedam. Ze deed dat niet voor, en ook niet tijdens de gesprekken met Ballast Nedam.

Maar voorzitter Huub Willems van de rechtbank van koophandel verklaarde tijdens de voorlezing van zijn vonnis dat ,,het HBG-management op een logische en consistente manier tot het besluit kwam dat de keuze voor Ballast Nedam de meest optimale is''. Hetzelfde gaat volgens Willems op voor de beslissing om niet in te gaan op het openbaar bod van Heijmans ,,dat nochtans aantrekkelijker was dan dat van Boskalis''.

Gedelegeerd bestuurder Carel Jan Reigersman van de Hollandsche Beton Groep kondigde al aan dat zijn bedrijf mogelijk in beroep gaat tegen de uitspraak. ,,Ik begrijp deze beschrijving van slechte aanpak of slecht management niet. Ze steunt blijkbaar op nieuwe jurisprudentie. Onze advocaten zullen de zaak eerst grondig moeten onderzoeken.''

Na het bekendmaken van de uitspraak klom het aandeel HBG heel lichtjes, terwijl Ballast Nedam onveranderd bleef en Boskalis en Heijmans licht verlies incasseerden.