DEN HAAG (anp) -- Het Nederlands bedrijfsleven begint een procedure bij de Europese rechter om te voorkomen dat miljarden euro's aan belastingvoordelen op last van de Europese Commissie moeten worden terugbetaald. Dat heeft een advocaat van de bedrijven maandag gezegd.

Nederlandse bedrijven met buitenlandse activiteiten van bepaalde omvang kunnen sinds 1997 gebruikmaken van een fiscale regeling voor concernfinanciering. De regeling komt erop neer dat het moederbedrijf tegen fiscaal gunstige voorwaarden geld kan lenen aan zijn buitenlandse dochters.

Bij de Europese Commissie bestaat het vermoeden dat dat verboden staatssteun is. Op initiatief van de Europese commissaris voor Mededinging, Mario Monti, begon de Commissie vorig jaar in juli met een onderzoek om definitief uitsluitsel te geven. Dit kan betekenen dat de 87 betrokken bedrijven het genoten voordeel met rente moeten terugbetalen.

De bedrijven wachten een definitief besluit van de Europese Commissie niet af, en beginnen nu bij het de Europese rechtbank in Luxemburg een zaak. Daarbij gaat het in eerste instantie om de vraag of de Commissie terecht een procedure is begonnen die tot terugvordering van betaalde ,,steun'' kan leiden.

Volgens de bedrijven had Brussel de Nederlandse regeling op dezelfde manier moeten behandelen als België, dat een vergelijkbare regeling kent. Over de Belgische regeling oordeelde de Europese Commissie aanvankelijk dat die geen staatssteun inhoudt. In 2000 veranderde ze van mening, maar als gevolg van het standpunt dat ze eerder had ingenomen, is terugvordering uitgesloten. Dat zou volgens de bedrijven ook voor de Nederlandse regeling moeten gelden.

Nederland is niet het enige land waar volgens Monti staatssteunregelingen voorkomen. De EU-commissaris onderzoekt in elf landen regelingen die mogelijk verboden worden. De ministers van Financiën proberen de zaak onderling te regelen door aanpassing van hun nationale wetten.