BRUSSEL -- De regering van president Duhalde heeft bekendgemaakt dat alle in dollars uitgedrukte spaardeposito's van de Argentijnen in peso's zullen worden omgezet tegen de nieuwe officiële koers van 1,40 peso voor een dollar.

De president komt daarmee terug op de bij zijn aantreden gedane toezegging dat hij het spaargeld van de bevolking zou beschermen. De meerderheid van de spaardeposito's zijn in dollars uitgedrukt.

De bevolking reageerde woedend. De maatregel komt bovenop de sinds december van kracht zijnde beperking van de toegelaten geldafhalingen. Bovendien ligt de officiële koers van de peso ver beneden de huidige straatwaarde van ongeveer 2 peso voor een dollar.

De devaluatie van het spaargeld zal de kloof tussen rijk en arm verder vergroten. Talrijke welgestelde Argentijnen hebben hun dollartegoeden immers in het buitenland in veiligheid gebracht. Zij kunnen daar nu in Argentinië veel meer mee kopen dan degenen die met de wisselkoers van 1,40 peso genoegen moeten nemen en aan wie bovendien was verzekerd dat aan de waarde van hun geld -- pariteit met de dollar -- niet zou worden geraakt.

De maatregel verzacht wel de druk op de banken, en dat is ook de reden waarom ertoe werd besloten. Zij waren helemaal in het nauw geraakt doordat hun activa (uitstaande kredieten) werden gedevalueerd terwijl dat niet gebeurde met een groot deel van hun passiva (deposito's in dollar).

Bovendien is een deel van hun kredieten als gevolg van de archi-slechte economische toestand en de aangekondigde staking van betalingen van de overheid vermoedelijk oninbaar geworden. Er was hun weliswaar een zekere schadeloosstelling toegezegd, te financieren uit een belasting op de export van brandstof, maar de vermoedelijke opbrengst daarvan, naar raming 700 miljoen dollar per jaar, is totaal ontoereikend.

De regering doet nu koortsachtige pogingen om de buitenlandse banken te overtuigen in het land te blijven en zelfs vers kapitaal in hun lokale filialen te pompen. Als ze daar niet in slaagt, zit ze straks grotendeels zonder financieel systeem.