Naar één instantie in plaats van zeven

Premier Verhofstadt gaat zelf administratieve lastenverlaging aansturen


Administratieve lastenverlaging: het leven van de burger moet eenvoudiger worden, ook op het gebied van administratie, het invullen van formulieren, het volgen van procedures. Daar wil premier Verhofstadt snel werk van maken. Hij gaat zelf een task force voorzitten die dit moet realiseren.

De idee van een vereenvoudiging van de administratie is niet nieuw. Maar premier Guy Verhofstadt is het getalm beu. In zijn prioriteitennota, die de rest van zijn regeerperiode richting moet geven, is dit onderdeel vooraan op de agenda geplaatst. Verhofstadt gaat een werkgroep oprichten waar de bevoegde ministers en administraties prioriteiten, methodes en timing van de administratieve vereenvoudiging afspreken. De premier gaat die groep zelf leiden ...