Makabi 2: Appleton Street


Luc Brunschwig is een getalenteerd scenarist. Met De macht der onschuldigen en De geest van Warren heeft hij ruimschoots bewezen dat stevige psychologische thrillers zijn kopje thee zijn. Ook Makabi lijkt een schot in de roos. Brunschwigs geheim? Hij durft lange, complexe verhalen aan, die hem voldoende ruimte bieden om zijn personages uit te diepen -- dikwijls via flashbacks -- en hij geeft essentiële informatie maar met mondjesmaat vrij. Dat maakt zijn albums des te spannender.

In Makabi probeert het hoofdpersonage, Lloyd Singer, het vertrouwen te winnen van de Russische Zena en haar dochtertje Dolly. Met behulp van hun getuigenis wil het FBI een wijdvertakt pornonetwerk oprollen ...