Het conflict tussen een verpleegster en de secretaris van het Opwijkse OCMW is van de baan. Dat zegt OCMW-voorzitter Paul Onselaere. De OCMW-raad besliste eenparig geen tuchtprocedure tegen haar op te starten.

Al maanden was een conflict aan de gang tussen een verpleegster en secretaris François Vunckx. Beide partijen namen een advocaat in de arm. Oppositiebeweging Inzet bracht het verhaal op haar website, zonder namen te noemen.

Het meningsverschil ontstond maanden geleden, na een mededeling aan verpleegsters in het rustoord dat zou worden bespaard. Betrokken verpleegster zei dat niet kon worden bespaard op de zorg voor bejaarden.

Ze werd bij de secretaris op het matje geroepen. Collega's steunden haar met een brief. Het conflict escaleerde en de echtgenoot van de verpleegster zou Vunckx hebben bedreigd. Zegt de OCMW-secretaris: ,,Ik diende op 21 maart inderdaad klacht in bij de politie wegens bedreiging door de echtgenoot. Pas op 24 juni liet de politie mij weten dat de klacht geacteerd werd. Ik heb er sindsdien niets meer van gehoord.''

Inzet bevestigt het verhaal. ,,De verpleegster kreeg de politie aan de deur. Deze praktijken moeten ophouden. De sfeer in het Opwijkse OCMW is grondig verziekt. Inzet meent verder dat ,,het medeplichtig zwijgen van de politieke meerderheid in de gemeente ten aanzien van dergelijke feiten niet kan worden getolereerd.''

De betrokken verpleegster kan of wil niet reageren. ,,In mijn arbeidsovereenkomst is de zwijgplicht opgenomen'', is het enige wat zij kwijt wil.

Waarom de oppositiebeweging nu nog met het verhaal uitpakt, begrijpt OCMW-voorzitter Onselaere niet. ,,De raad nam op 25 juli het standpunt van het vast bureau eenparig over. Dat is dus samen met de vertegenwoordigers van Inzet. We starten geen tuchtprocedure tegen haar op.'' Secretaris François Vunckx zegt dat de zaak ook voor hem nu definitief van de baan is.