Het waterzuiveringsstation in Merchtem is er nog niet, maar de heisa erover is er niet minder om. Nu gaat het over de beloofde overdekking en gevreesde geur- en geluidshinder.

CD&V-fractieleider Fons Heyvaert haalt uit naar het gemeentebestuur. ,,De meerderheid kondigde een jaar geleden aan dat er een overdekt waterzuiveringsstation komt. Nu blijkt dat er een nabezinking komt zonder overdekking met extra geur- en geluidshinder tot gevolg.''

Burgemeester Eddie De Block noemt dit oppositietaal. ,,Ik heb afgelopen dinsdag met Aquafin een sluitende overeenkomst getekend. Zodra er geluids- of geurhinder is, zal Aquafin het zuiveringsstation overdekken. Dat staat zwart op wit in het contract.''

,,Indien de waterzuiveringsmaatschappij dit niet zou doen, zal ik optreden en het station laten stilleggen. De Dooren is de beste oplossing voor waterzuivering. Er is al lang genoeg gepalaverd over waterzuivering in Merchtem. Laten we er iets aan doen. Indien Merchtem geen waterzuiveringsstation toelaat op zijn grondgebied, moeten alle mensen die hier komen bouwen een apart zuiveringssysteem laten installeren'', zegt de burgemeester.

De aanbesteding voor de bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) loopt zodra het bpa door de gemeente is goedgekeurd. Dit bijzonder plan van aanleg staat op de agenda van de gemeenteraad van eind september. Tegen de zomer 2005 zou het RWZI operationeel moeten zijn. (JHW)