Een terrein in de Lombeekstraat in Essene, vlakbij de grens met Sint-Katherina-Lombeek, is dit weekend the place to be voor schapenhouders en hondenliefhebbers. Tijdens de zesde Dendertrial schapen drijven kan U er gratis getuige van zijn dat deze sport ook in onze regio leeft.

,,Het schapendrijven als sport is erg ingeburgerd in de Kempen en het Antwerpse. Wij startten in 1997 met onze club, omdat er in dit deel van Vlaanderen nooit wedstrijden georganiseerd werden'', vertelt Guy Van Cutsem, Roosdaalnaar en een van de drijvende krachten achter de Schapendrijvers Denderstreek-Liedekerke. De club beschikt over een oefenterrein met chalet in de Assestraat in Essene, tegenover het kerkhof. De zowat 35 leden komen dan ook uit de vier windstreken.

,,Het schapendrijven is nauw verbonden met de border collie, een van de meest intelligente hondenrassen. Je hebt rasclubs voor border collies, maar wij zien onszelf eerder als een werkclub die honden opleidt in het begeleiden van schapen. In de praktijk halen andere veedrijvers nooit het niveau van een border collie.''

  • Is het een gemakkelijke sport?
  • Van Cutsem : ,,Zeker niet. Veel nieuwkomers haken na zes maanden af, als ze beseffen dat het allemaal toch niet zo simpel is. Een border collie heeft het verstand van een kind van vier. Hij toont een sterke drang zelf te gaan zoeken naar oplossingen. Je moet hem die vrijheid geven, maar je moet ook kunnen zeggen: vanaf hier moet je luisteren . Dat lukt niet meer, als zo'n hond op vierhonderd meter zit.''

  • Waarop let de jury bij de beoordeling van een nummer?
  • ,,De hond moet een kudde van vijf of zes schapen zo recht mogelijk en zo vlot mogelijk door drie poorten loodsen. Ook het rustig en geordend in beweging brengen van de kudde is belangrijk. Op het einde moet hij de schapen samendrijven in een cirkel en er vervolgens enkele afscheiden. De jurering is vooral een appreciatie. Precies daarom hebben we John Griffith uit North-Wales gevraagd, een man van 64 en schapendrijver sinds zijn achtste. In België is er niemand die zelfs maar aan zijn enkels komt. Hij laat een hond in zes weken dingen doen die wij nog in geen drie jaar aangeleerd krijgen.''

  • Is het schapen drijven populair?
  • ,,Vlaanderen promoot het herderen , als onderdeel van zijn bermbeheer. De sport is een voortzetting van de praktijk. Er zijn wekelijks wel ergens wedstrijden. Als kwalificatiewedstrijd voor het continentaal kampioenschap trekken wij ook veel buitenlandse deelnemers.''

  • Dendertrial schapen drijven, 3 en 4 augustus, Lombeekstraat, Essene. Doorlopend van 's morgens vroeg. Alle wedstrijdinfo vind je ook op de website www.bordercollie.be