De alarmkreten over een wachtdok in Berendrecht zijn voorbarig. Dat zegt directeur-generaal Eddy Bruyninckx van het Havenbedrijf. ,,De plannen blijven voorlopig in de diepvries'', verzekert hij. De gereserveerde gronden ten zuiden van het dorp kunnen zelfs een tijdelijke groene bestemming krijgen.

Het wachtdok werd jaren geleden gepland aan de zuidkant van Berendrecht, tussen de dorpsdijk en het overslagbedrijf Antwerp Bulk Terminal (ABT, het vroegere Stocatra). Na veelvuldige protesten tegen de aanleg werd het plan voorlopig afgevoerd. ,,Het kwam nu opnieuw aan de orde bij de opmaak van het strategisch plan voor de haven, wat ons bij decreet van de Vlaamse regering wordt opgelegd'', verduidelijkt Eddy Bruyninckx. ,,Wij moeten daarbij alles wat met de haven te maken heeft op een rijtje zetten, dus ook het wachtdok. Vandaag gaat de aandacht -- ook van de binnenvaart -- steeds meer naar de Linkeroever, hoewel de nood aan een wachtdok op de Rechteroever, dichtbij de grote sluizen, nog actueel blijft''.

Bruyninckx beklemtoont dat van overslag op lichters of duwbakken vanuit het Delwaidedok geen sprake meer is: ,,Het Duwvaartkanaal is definitief opgedoekt en meteen heeft een dergelijke activiteit geen zin meer''.


Groen
,,Voor ons blijft de aanleg van een wachtdok voor lichters in het buffergebied tussen haven en Berendrecht onbespreekbaar'', zegden districtsvoorzitter Willy Van Hees en volksvertegenwoordiger Marcel Bartholomeeussen (beiden SP.A) in een mededeling aan de bevolking van Berendrecht en Zandvliet. Ook parlements- en gemeenteraadsleden van Agalev sprongen op de protestkar.

Hun vrees blijkt nu ongegrond. Eddy Bruyninckx deelde mee dat het Havenbedrijf zoekt naar een voorlopige bestemming van de gereserveerde gronden die nuttig is voor de omgeving. Hij denkt aan een groenbeplanting of een inkadering in het bestaande natuurgebied Reigersbos. (SDL)