De kogel is door de kerk. De piste van de kunstijsbaan Den Bruul wordt na het zomerreces niet meer aangelegd. De schaatsbaan maakt plaats voor een binnenspeeltuin en een bowlinghal. De sportclubs die bijna een kwarteeuw in Den Bruul thuis waren, waren gisteren officieel nog niet op de hoogte van het feit dat het ijsplezier in de Geelse ijshal voltooid verleden tijd is.

Over de mogelijke verkoop van de kunstijsbaan wordt al jaren gepraat. Twee jaar geleden werd een ballonnetje opgelaten richting stadsbestuur maar het schepencollege ging daar niet op in. Een jaar geleden zijn onderhandelingen gestart met Mieke Weuts, de dame achter de Herentalse firma Pinball. In de maand mei werd een verkoopsoptie ondertekend die afliep op 31 juli. Twee uur voor het aflopen van die termijn werden de laatste documenten ondertekend.

,,We hebben het complex niet gekocht maar wel al de aandelen overgenomen van de huidige beheerraad'', legt Weuts uit. ,,De ijspiste verdwijnt. De volgende weken en maanden wordt driekwart van de piste omgebouwd tot een voor België unieke binnenspeeltuin. We werken volgens het circus concept, overtuigd dat we dat daar heel wat kinderen mee zullen plezieren. De hal wordt als het ware omgetoverd in een grote circustent.''

De speeltuin is berekend op maximaal vijfhonderd kinderen. Eind oktober moet alles kant en klaar zijn. In een latere fase, vermoedelijk begin 2003 en naar een ouder publiek toe, wordt op de plaats van de huidige kantine een restaurant gebouwd, gekoppeld aan veertien bowlingbanen. Over de omvang van haar investering wil Mieke Weuts niets kwijt.


Einde
,,Het is niet de waarde, maar de inhoud die telt.'' Wellicht klinkt dit goed nieuws niet voor iedereen als muziek in de oren. Aan 23 jaar schaatsactiviteiten komt een abrupt einde.

Mieke Weuts: ,,Ik kan begrijpen dat heel wat mensen teleurgesteld zullen zijn, maar ik ben er ook van overtuigd dat we met ons initiatief heel wat mensen terug naar het Circus Den Bruul zullen lokken. Een plezant alternatief zal het gemis van het ijs gauw doen vergeten. Dat het tot een paar uur voor de afloop van de optie heeft geduurd voor de zaken rond waren, heeft alles te maken met het verlof en de grondigheid waarmee de banken onze plannen hebben geanalyseerd.''

Volgens Wim Maes, gewezen voorzitter van de beheerraad was dit ook de reden waarom de clubs officieel niet op de hoogte konden worden gebracht. ,,De meeste mensen wisten wat hen boven het hoofd hing en hebben al alternatieven gezocht en wellicht deels gevonden. De vaste klanten wisten al lang dat we niet meer van plan waren stevig in ijs te investeren. Wij liepen rond met het idee van een binnenspeeltuin. Anderen maken deze plannen waar. We vinden dit goed vooral omdat heel wat personeelsleden mee worden overgenomen.''