,,De export is volledig weggevallen'', argumenteert commandant Van Bauwel van de Oostendse luchthaven. Het aantal bewegingen van vrachtvliegtuigen is in vergelijking met juli 2001 op minder dan de helft teruggevallen: van 144 vrachtvliegtuigen die landden en opstegen in juli 2001 naar amper 72 in juli 2002. Ook de omgezette vracht zelf is meer dan gehalveerd. Alleen het aantal passagiers stagneerde op 7.340. Ostend Airport houdt de kop boven water met trainings-, toer- en lokale vluchten.

De exploitatie- en investeringsenveloppe van 0,5 miljoen euro (20 miljoen frank) per maand tijdens de komende vijf jaar dreigt nu door de slechte resultaten te worden herbekeken, nadat de Vlaamse regering eerder al besliste de nachtvluchten te schrappen.

Met nog maar 72 vrachtvliegtuigen, waarvan 9 's nachts, die in de hele maand juli op Oostende landden en opstegen, heeft de luchthaven zijn diepste punt ooit bereikt. Het cijfer staat voor een halvering van vracht. Ook het aantal passagiersvluchten is iets gedaald, maar dat heeft alles te zien met het feit dat het eerste zomerweekend nog in juli viel. De overige van 3.422 bewegingen (elke landing of vertrek is één beweging) worden gemaakt door opleidingen tot piloot (1.598), toervluchten (852), lokale bewegingen (536) en opeisingen van douane, federale politie of loodsen (202).

De achteruitgang van de vrachtluchthaven van Oostende lijkt niet te stuiten. In het eerste kwartaal van 2002 ging de vrachttrafiek er 41 procent op achteruit in vergelijking met dezelfde periode van 2001. Toen die terugval tijdens het tweede kwartaal verminderde tot 23 procent, werden hoopvolle verwachtingen gesteld en nieuwe trafieken aangekondigd. Maar een achteruitgang in juli 2002 met zo maar even 50,7 procent -- meer dan een halvering -- keldert die hoop.


Hoge exploitaitiekosten
Van de vliegtuigen waren er in juli 7 aankomsten en 11 vertrekken tussen 23 uur 's avonds en 7 uur 's morgens: 18 bewegingen, omgerekend 9 tuigen die 's nachts landden en toekwamen. Vooral de ,,waanzinnig hoge exploitatiekosten 's nachts'', dixit minister Steve Stevaert, deed de excellentie midden vorige maand beslissen de nachtvluchten te schrappen en luchthaven Oostende van 23 tot 7 uur te sluiten.

Nu de resultaten van juli dermate teleurstellen, lijkt het kabinet geneigd ook de enveloppe, die Ostend Airport werd toegekend, te herbekijken. De minister verklaarde aanvankelijk dat na het vertrek van BIAC als luchthavenmanager de financiële tegemoetkoming voor exploitatie en investering aan Oostende zou behouden blijven. Maar de 30 miljoen euro op vijf jaar -- 0,5 miljoen euro per maand -- lijkt plots heel veel.

Ostend Airport is immers, in tegenstelling tot wat haar website laat vermoeden, lang niet meer ,,Vlaanderens snelst groeiende vrachtluchthaven''. Op Ostend Airport zijn 550 mensen tewerkgesteld, waarvan 117 Vlaamse ambtenaren.