Regering beseft niet eens dat ze met parlement vloer aanveegt

Een beetje standvastigheid in de leer is nuttig


De voorbije week is echt wel die van het gerecht in al zijn vormen en verschijningen geweest. Als de werking van justitie zo centraal in het debat komt, wijst dat op een zorgelijke ontwikkeling. Het betekent dat er getrokken en geduwd wordt aan de in procedures gegoten normen en waarden waarop onze samenleving gevestigd is.

Het gerecht krijgt in dat soort discussies vaak het verwijt toegeworpen wereldvreemd en naar binnen gekeerd te zijn. In de zaken die de voorbije dagen de gemoederen in beweging brachten, komt justitie ...

Niet te missen