TIJDSCHRIFT

Zoiets gebeurt niet elke dag: twee totaal verschillende, literaire berichten halen de frontpagina van de twee belangrijkste Vlaamse kranten. Vlaanderens oudste literaire uitgeefster Angèle Manteau schenkt haar indrukwekkende brievencollectie aan Nederland en zet Vlaanderen daarmee een hak. Wie de eigenzinnige uitgeefster wat beter kende, wist dat ze allang met dat idee speelde, maar uitgerekend de bevoegde minister viel uit de lucht.

Dezelfde dag, een andere krant: 100 Vlaamse auteurskoppen ...

Niet te missen