Faites vos jeux

Een student wordt tijdens een schriftelijk examen in de tweede zittijd betrapt in het bezit van een minuscule radio-ontvanger. Die was bedoeld als uiteraard verboden, onopvallend in het oor in te brengen hulpstuk bij het afleggen van het examen, en de student geeft dat ook toe.

Wat nu? De universiteit heeft een examenreglement, dat voorziet in procedures en straffen. Er wordt een tribunaal samengesteld dat moet oordelen over de straf die aan dit vergrijp verbonden moet worden: het verzamelde korps ...

Niet te missen