Een B-roman van Antonio Tabucchi

Het lijk zonder hoofd

Voor Het verloren hoofd liet Antonio Tabucchi zich inspireren door een waar gebeurde moord. Bakt hij met dat reëel gegeven een overtuigend fictie-werk?

In 1994 publiceerde de Italiaanse schrijver Antonio Tabucchi (1943) Pereira verklaart , een roman die zich afspeelt in het vooroorlogse, salazaristische Portugal. Het verhaal toont in een bekoorlijke vorm hoe een culturele journalist de mogelijkheid en de noodzaak tot sluw verzet leert kennen. Verzet is niets vanzelfsprekends, het moet altijd door vastgekorste angst en gemakzucht en verdringing heenbreken. Een stimulerend boek, dat terecht veel succes had.

Aan Tabucchi's Het verloren hoofd

Niet te missen