1 goed idee van...

JOB

Waarom kennen sommige mensen een gelukkig leven en anderen een rampzalig? Waarom zijn sommigen rijk en anderen arm? Een klassieke manier om de vraag te beantwoorden, die evenzeer met het Oud Testament als met conservatieve regeringen wordt geassocieerd, is dat mensen goede dingen te beurt vallen als ze goed zijn (hardwerkend, rechtschapen en zo meer) en slechte (armoede, werkloosheid) als ze slecht zijn. In het boek Deuteronomium verzekert de Bijbel ons dat de godvrezende persoon ,,zal zijn als ...

Niet te missen