Caesar Gezelle (24.10.1875 - 11.02.1939)

De last van een naam

,,Wanneer men een naam te dragen heeft als de mijne, doet men menige verwonderlijke en niet altijd aangename ondervinding op, en 'k biechte het rechtuit, die naam ben ik allang moe en 'k gave hem voor een gers.'' Deze verzuchting maakte priester Caesar Gezelle nadat de critici zijn verzen voor de zoveelste maal hadden vergeleken met die van zijn beroemde oom Guido, waarna hij zijn rijmelarij veertien jaar lang staakte. Hij had toen twee dichtbundels geschreven, Primula veris (1903 ...

Niet te missen