Inventaris van een indrukwekkend en revolutionair oeuvre

De Catalogue Raisonné van Mondriaan est arrivé

De design-wereld heeft het werk van Mondriaan zodanig gebruikt en misbruikt, dat zijn oeuvre voor velen doodgewone kost lijkt. Niks speciaals dus. Hoe revolutionair dat oeuvre evenwel is en hoe maniakaal de schilder met zijn kunst bezig was, blijkt uit een indrukwekkende, tweedelige Catalogue Raisonné.

Alleen in Nederland lijkt een schilderij nog voor commotie te kunnen zorgen. En dan nog alleen wanneer een esthetisch warhoofd een doek met vitriool bewerkt of wanneer het prijskaartje van een kunstwerk bekend raakt. Dat laatste is onlangs gebeurd met Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan (18721944).

De Nederlandse staat heeft mede op vraag van koningin Beatrix dit onvoltooid abstract aangekocht voor 80 miljoen gulden ofte meer dan 150 miljoen Belgische frank. Te veel, volgens de publieke opinie ...

Niet te missen