Leven zonder God

Luc Ferry pleit voor een transcendentaal humanisme

De hedendaagse samenleving heeft god vermenselijkt en de mens vergoddelijkt. Dat zadelt de mens op met een fundamenteel zingevingsprobleem. Om dat te ondervangen pleit de Franse filosoof Luc Ferry in De god-mens voor een synthese van de traditionele joods-christelijke en de moderne humanistische waarden. Hoe overtuigend is zijn pleidooi?

De naam Ferry verwijst in Frankrijk naar het principe van de geseculariseerde samenleving. Minister van Onderwijs Jules Ferry zorgde er in 1881-82 voor dat het lager onderwijs werd onttrokken aan de kloostercongregaties. Het onderwijs werd voortaan ingericht door de overheid, en was bovendien verplicht en gratis. De school was voor Ferry het instrument bij uitstek om de republikeinse waarden te verspreiden. De loi Ferry wordt ook nu nog beschouwd als de hoeksteen van de état laique, waar ...

Niet te missen