Een zak vol zenuwen

Veertien wetenschappers over het fenomeen mens

Wie en wat is de mens? Die ogenschijnlijk makkelijke vraag legde Elsevier-journalist Simon Rozendaal het voorbije decennium voor aan veertien specialisten in de materie. Dat de vraag zich niet zo makkelijk laat beantwoorden, blijkt uit De mens, een dier, waarin Rozendaals artikelen werden gebundeld.

,,Soms een beest, dan een engel'', onder deze kop opent de Nederlandse wetenschapsjournalist Simon Rozendaal een bundel met veertien portretten van vooraanstaande wetenschappers met wie hij sinds 1989 heeft gepraat. De stukken verschenen in het weekblad Elsevier en zijn nu, voorzien van de nodige naschriften, in een pocket opgenomen.

De geportretteerde wetenschappers hebben allen gemeen dat zij zich ,,concentreren op de vraag wie en wat de mens is''. Een (zoog)dier als een ander ...

Niet te missen