Geachte Heer, uw eerste fout staat op regel...

De hersenbrekers van Pierre de Fermat

De 17de-eeuwse Franse jurist Pierre de Fermat had een wiskundige knobbel zonder weerga. En hij maakte daar zijn hobby van. Tot grote frustratie van flink wat wiskundigen, die zich tot in de jaren negentig van deze eeuw over zijn 'laatste stelling' het hoofd hebben gebroken. Over deze wiskundigen-pester handelt het boeiende boek van Simon Singh Het laatste raadsel van Fermat.

Pierre de Fermat, jurist in het zeventiende-eeuwse Frankrijk, had een unieke hobby: wiskundigen voor schut zetten. Hij bestookte de bekendste wiskundigen van zijn tijd met brieven, waarin hij telkens een of andere scherpzinnige vondst aankondigde, een stelling of formule die hij in zijn vrije uren had bewezen. Maar het bewijs zelf, het belangrijkste voor wiskundigen, leverde hij er niet bij. Fermat daagde de beroepswiskundigen uit: waren ze slim genoeg om zelf ook het bewijs te vinden dat hij als ...

Niet te missen