Man zoekt vrouw

Drie verhalen van Pulitzerlaureaat Richard Ford

Vorig jaar verscheen een bundel met drie verhalen van Richard Ford, Women with Men. De Nederlandse uitgever heeft het opportuun geoordeeld die verhalen afzonderlijk te publiceren: De versierder, Jaloers en Westerlingen. Op die manier krijgt het vrij kleine oeuvre van Ford er in het Nederlands ineens drie titels bij. De twee langste verhalen, De versierder en Westerlingen, tellen ongeveer honderd bladzijden en kunnen als novellen worden beschouwd. Jaloers is maar half zo lang en had in een bundel als Rock Springs kunnen staan.

De overkoepelende titel Women with Men, waarnaar de aparte Nederlandse vertalingen niet eens venwijzen, is een toespeling op de bundel met vroege verhalen van Ernest Hemingway, Men Without Women (1927). Toen zijn eerste romans verschenen, werd Ford wegens zijn laconieke stijl en de achtergrond van zijn verhalen - het buitenleven met mannen die hun tijd doorbrengen met jagen en vissen veelvuldig met Hemingway vergeleken. De ontwikkeling in Fords carriere zorgde enoor dat die verwijzingen geleidelijk ...

Niet te missen