TIJDSCHRIFT. Het Trage Vuur

Een ruiker China

Het trage vuur, het Vlaams-Nederlandse tijdschrift voor Chinese literatuur, omschreef zichzelf onlangs als ,,hét alternatief voor Lulu Wang''. Geen hypes, geen overspannen verwachtingen, geen ontgoochelingen, zo zou je dat kunnen interpreteren. Intussen is dit tijdschrift al aan zijn elfde aflevering toe, het nulnummer inbegrepen, en de formule blijft aanslaan: een geslaagde mix van klassiek, modern en hedendaags proza en poëzie, afgewisseld met achtergrondartikelen en essays. Op die leest zijn natuurlijk heel wat tijdschriften geschoeid; het vernieuwende van dit tijdschrift zit hem in de manier waarop het de lezer telkens verrast met vlot geschreven - zeg maar: vlot hertaalde - teksten uit een vreemde wereld. In feite is Het trage vuur veel meer dan alleen maar een alternatief voor Lulu Wang.

Na drie boeiende themanummers (Made in Taiwan, Dieren en Onderweg ) volgt deze maand een aflevering waarin het ,,ik'' centraal staat en meer bepaald de relatie tussen ,,ik'' en de maatschappij ...

Niet te missen