Fortis Holding hoopt nog op financiële meevaller van enkele miljarden euro in Nederland.

De Nederlandse Staat zal wellicht meer moeten betalen voor de activiteiten van Fortis in Nederland dan de 16,8 miljard euro die tot nu toe is bekendgemaakt.

'Fortis Bank Nederland is ons tegen eind 2010 een bedrag schuldig dat schommelt tussen enkele honderden miljoenen en 2 miljard euro. Dat moeten jullie als aandeelhouders van Fortis Holding goed in de gaten houden', waarschuwde Fortis-voorzitter Jan-Michiel Hessels gisteren tijdens de algemene vergadering in Brussel.

Volgens Het Financieele Dagblad wil het Nederlandse ministerie van Financiën voorlopig niets zeggen over bedragen, maar wijst de Nederlandse overheid er wel op dat de zaak juridisch en financieel complex is. De verplichting van Fortis Bank Nederland tegenover het oude moederbedrijf heeft te maken met een converteerbare obligatielening van 2 miljard euro die de bank in 2007 in de markt heeft gezet. In de oorspronkelijke opzet zouden de obligaties eind 2010 worden omgezet in aandelen van het beursfonds Fortis tegen een vooraf vastgelegde koers van 18,74 euro.

Door de enorme koersval zijn obligatiehouders een groot deel van hun geld kwijt. Bij de huidige beurskoers zouden ze nog maar voor 160 miljoen euro aan aandelen krijgen. Onduidelijk is of de schade voor de Nederlandse overheid beperkt blijft tot dit bedrag, of dat nog meer betaald moet worden.

In de oorspronkelijke deal zou Fortis Bank Nederland, de uitgever van de obligaties, aan het moederbedrijf de 2 miljard euro moeten 'terugbetalen' in de vorm van eigen aandelen. Destijds, toen Fortis nog één bedrijf was, was dat vestzak-broekzak. Maar nu de Nederlandse bankpoot helemaal is losgehaald uit de holding, is het een dure verplichting. 'Het effect kan zijn dat de Nederlandse overheid niet voor 100 procent eigenaar kan blijven van Fortis Bank Nederland', zegt Hessels.

De zaak is juridisch zeer ingewikkeld, omdat niet alleen het Nederlandse bankbedrijf en de Fortis Holding erbij betrokken zijn. Fortis Bank België, destijds moeder van de Nederlandse bankactiviteiten, zit er ook nog tussen.

De experts die de zaak Fortis onlangs hebben onderzocht in opdracht van het hof van beroep in Brussel, adviseren in hun rapport een compromis tussen alle partijen. Zij verwachten dat het eigen vermogen van de Fortis Holding daardoor verbetert, maar noemen geen bedrag.

Bronnen bij het Nederlandse ministerie van Financiën noemen de 'mandatory convertible securities', zoals de obligaties officieel heten, een 'hete aardappel'. Het probleem zou pas gesignaleerd zijn kort na de koop van de Fortis-activiteiten begin oktober.

De kwestie met de obligaties was gisteren niet van invloed op de uitslag van de stemming. (nta)