Binnen de regering-Van Rompuy groeit de kritiek op minister van Financiën Didier Reynders (MR). De manier waarop hij het bankendossier beheert en zijn communicatie daarover zorgen voor steeds meer wrevel bij de coalitiepartners.

Van onze redacteurHet federale kernkabinet kwam gisteravond in spoedzitting bijeen om zich te buigen over de beslissingen van de algemene vergadering van Fortis Holding. Het overleg duurde meer dan twee uur, maar werd even onderbroken omdat MR-vicepremier Didier Reynders voor de Wetstraat 16 live in het journaal van de Franstalige zender RTL toelichting moest geven. De Franstalige liberaal bedankte de aandeelhouders die ja hadden gestemd en ontkende dat de beslissing een desavouering van zijn beleid betekende. 'We zullen voortgaan met de aanpak die we al sinds september volgen.'

Na afloop van de kern volgde een korte mededeling van premier Herman Van Rompuy. 'Na deze beslissingen blijft de overheid volwaardig eigenaar van Fortis Bank. Voor de klanten verandert er niets. De regering zal haar verantwoordelijkheid als aandeelhouder opnemen en alle maatregelen nemen opdat deze financiële instelling optimaal kan functioneren. Het komt er nu op aan nieuwe perspectieven te creëren voor Fortis Bank zodat ook de werknemers zich in dit nieuwe project kunnen herkennen. De beleidsorganen van de bank zullen hiertoe de nodige initiatieven nemen.'

Reynders benadrukte dat de regering geen dringende beslissing moet nemen. 'We waren voor bijna 100 procent aandeelhouder van Fortis Bank en we blijven dat', klonk het. 'Al wordt de situatie door de negatieve reactie van de algemene vergadering wel wat moeilijker.'

De vicepremier ontweek de vraag waarom de regering in hemelsnaam had geprobeerd om 125 miljoen aandelen zonder stemrecht toch te gebruiken. 'Dat was geen vraag van de regering. Dat was een vraag van Fortis Bank', repliceerde Reynders. Daarbij ging hij er gemakkelijkheidshalve aan voorbij dat de regering met nagenoeg 100 procent wel een dominante stem in het debat heeft.

De liberaal benadrukte dat er tot eind februari een akkoord is met BNP Paribas. Volgens Reynders zijn de nodige contacten gelegd met de Franse bank en moet er niet gevreesd worden voor een schadeclaim van BNP Paribas. Hij had ook overlegd met de Franse, Luxemburgse en Nederlandse ministers van Financiën.

De vicepremiers Laurette Onkelinx (PS) en Joëlle Milquet (CDH) wilden na de kern niet veel kwijt. 'We moeten sereen blijven', klonk het. 'Onze eerste taak is de spaarders en het personeel geruststellen.'

Off the record valt er in regeringskringen echter heel wat kritiek op Reynders te horen. 'Wij hebben ons tot nog toe altijd geschaard achter de manier waarop hij is opgetreden. Al was dat niet altijd van harte. Maar vandaag is duidelijk geworden wat zijn strategie heeft opgeleverd', klinkt het bij een vicepremier. 'De voorbije maanden heeft hij constant gesproken over het industriële project voor Fortis. Alleen heeft hij nooit de moeite genomen om uit te leggen wat dat industriële project dan wel was. Blijkbaar hadden heel wat aandeelhouders daar ook vragen bij.'

Voor de oppositie is het genoeg geweest. SP.A-voorzitter Caroline Gennez stelde vast dat de aandeelhouders weerstaan hebben aan de zware druk die de regering en Reynders hebben uitgeoefend om ja te stemmen. 'De aandeelhouders hebben geoordeeld dat ze de belangrijkste bank van het land niet willen uitverkopen aan het buitenland. Ik hoop dat minister Reynders nu eindelijk de eer aan zichzelf houdt na het zoveelste bewijs van zijn falen', aldus Gennez. Volgens SP.A-kamerlid Renaat Landuyt moet de regering begrijpen dat ze beter opstapt. 'Je kan niet duidelijker een regering naar huis sturen', verwees hij naar de stemming in de algemene vergadering.

Gerolf Annemans (Vlaams Belang) drong ook aan op het ontslag van de regering. 'Deze neen-stem is geen neen-stem tegen het banksysteem. Deze neen-stem is een duidelijke afkeuring van de wijze waarop de regering en meer bepaald minister Reynders het Fortis-dossier op een ondemocratische wijze heeft willen afhandelen.'

N-VA en LDD zitten op dezelfde lijn. 'Het wordt dringend tijd dat minister van Financiën Reynders eindelijk zijn conclusies trekt en ontslag neemt. Samen met ex-premier Leterme is hij immers de hoofdverantwoordelijke voor het hele Fortis-debacle', sneerde N-VA-fractieleider Jan Jambon. 'Het is onaanvaardbaar dat de gewone burger financieel moet opdraaien voor de fouten van Reynders.'

De afwijzing van de deal is volgens LDD-kamerlid Rob Van de Velde geen rampscenario voor onze economie. 'Op voorwaarde natuurlijk dat de markten aanvoelen dat er een kordaat beleid gevoerd wordt.' LDD hoopt dat de zwalpende federale regering voor een keer haar tanden toont en Fortis Bank in rustige wateren brengt.