Ter voorbereiding op de jaarvergadering heeft het WEF een rapport gepubliceerd over hoe het financiële landschap er na de kredietcrisis uit zou kunnen zien. In The Future of the Global Financial System worden aan de hand van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar scenario's en plausibele ontwikkelingen voor de toekomst beschreven. 'De huidige financiële crisis heeft aanleiding gegeven tot een fundamentele herziening van het wereldwijde financiële systeem', schrijven de auteurs in het rapport. 'Het gaat dan zowel om regulering, de rol van de financiële instellingen als om de rol van de overheid.'

De crisis is volgens hen veroorzaakt door enkele wereldwijde onevenwichten die in de afgelopen decennia werden opgebouwd. Jaren van expansief monetair beleid (lees: lage rente), financiële deregulatie en een excessieve inzet van krediet hebben daartoe bijgedragen. De economische wereld zal er nu aan moeten wennen dat krediet minder soepel zal worden toegestaan, dat de economische groei is omgeslagen in krimp en dat de overheid de touwtjes strakker in handen heeft genomen.

Een eerste gevolg van de kredietcrisis zal volgens de auteurs van het rapport een strengere regulering zijn. De afwezigheid van strakke regels of streng toezicht heeft kunnen leiden tot een enorme toename van agressieve hefboomfondsen en een explosie van ingewikkelde financiële producten. Om een herhaling te voorkomen zullen toezichthoudende organen meer bevoegdheden krijgen en meer gaan samenwerken, waardoor de groeivooruitzichten van financiële instellingen mogelijk beperkt zullen worden.

Een tweede gevolg zal zijn dat klassiek bankieren weer belangrijker wordt dan het goochelen met allerlei ingewikkelde financiële producten. Daarbij hoort een versterking van de balans en een verstrengen van de kapitaalratio's. Dat proces is overigens al volop bezig. De markt eist nu veel hogere kapitaalratio's van banken dan een jaar geleden het geval was. Met andere woorden: banken moeten opnieuw hun eigen boontjes doppen en kunnen niet langer een beroep doen op de kapitaalmarkten voor hun funding. Banken zullen zich op hun kernactiviteiten gaan richten. Ze zullen wat meer gaan lijken op nutsbedrijven, voorspelt het rapport.

Banken zullen ook meer van elkaar gaan verschillen. Individuele sterktes en competenties krijgen de bovenhand, eerder dan het idee dat iedereen alles moet kunnen. Beleggers zullen een sterke balans belangrijker gaan vinden dan hoge winst- en omzetgroei.

Een derde gevolg zal zijn dat alternatieve financiële spelers op zijn best een klein bijrolletje zullen spelen. Hefboomfondsen liggen uitgeteld in de touwen en ook private equity moet voorlopig een toontje lager zingen. Grote investeerders zijn ook minder bereid hun geld in dergelijke spelers te investeren.

Aan de andere kant komen de staatsfondsen (sovereign wealth funds) sterk opzetten als nieuwe spelers in de financiële wereld, evenals wellicht beheerders van grote privévermogens.U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig